IMENA NAŠIH STUDENATA I PROFESORA NAŠLA SVOJE MJESTO U U NOVOJ KNјIZI „HARMONIKA I NAJBOLjI SVJETSKI SAVREMENI HARMONIKAŠI“ („ACCORDION AND WORLD’S BEST CONTEMPORARY ACCORDIONISTS) U IZDANјU TIMES SQUARE PRESS IZ NјUJORKA (SAD)

U najnovijoj knjizi Harmonika i najbolјi svjetski savremeni harmonikaši (Accordion and world’s best contemporary accordionists) 
u izdanju Times Square Press iz Nјujorka (SAD), našli su se i studenti naše Muzičke akademije sa odsjeka za harmoniku iz klase Danijele Rakić, MA, vanr.prof.:
-Haris Kaltak, 1.
 godina
-Aleksa Mirković, 3. godina
-Mihajlo Živojinović, student master studija,

Zahvalјujući velikom trudu i zalaganju, kao i veoma uspješnom  pedagoškom radu, ime profesorice Danijele Rakić  takođe se našlo u ovom prestižnom izdanju sa preko 700 stranica, koje je objavlјeno u aprilu 2019. god. Preko 1000 najznačajnijih ličnosti iz svijeta harmonike, kako izvođača, tako i pedagoga i kompozitora, uvršteno je u ovu knjigu, u kojoj se mogu pročitati i njihove biografije sa dosadašnjim dostignućima.