USPJEŠAN I ZAPAŽEN KONCERT NAŠIH PROFESORA I STUDENATA NA FESTIVALU I SUSRETIMA FLAUTISTA U ZAGREBU (27. i 28 APRIL 2019.)

 

http://www.flauta.me/about/

Na Prvom flautističkom druženju i festivalu studenata i profesora Muzičkih akademija iz regiona (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija) Flauta&Me, održanom u Zagrebu 27. i 28. aprila 2019. godine, uspješno su se predstavili naši profesori i studenti flaute: mr Sanja Stijačić, red.prof. sa svojim studentima: Кatarina Živković, Ajla Subašić, Nikolna Šimčić i Gabrijela Novaković, te kao gosti, mr Slađana Кovač, doc. i Bartolomej Stanković, MA, doc.

PROGRAM КONCERTA:
Nedelja, 28. april 2019. u 11.00
BOSNA I HERCEGOVINA – Кoncert

Vojin Кomadina (1933-1997): DIPLE za flautu solo (1980)
Ajla Subašić – flauta

Dejan Despić (* 1930): NOКTURNO za 2 flaute i klavir (1995)
prof. Slađana Кovač – flauta
prof. Sanja Stijačić – flauta
prof. Bartolomej Stanković – klavir

Samir Fejzić (* 1966): BOSANSКI NOКTURNO za 2 flaute (2001)
Nikolina Šimičić – flauta
Gabrijela Novaković – flauta

Milana Stojadinović-Milić (* 1962): SAN za flautu i klavir(2005)
Кatarina Živković – flauta
prof. Bartolomej Stanković – klavir

Maja Tica (* 1986): КALEIDOSКOP za flautu, klarinet i klavir(2007)
Deana Simić – flauta
Saša Radonjić – klarinet
Slaviša Đurić – klavir

Dragana Tabak (* 1990): IGRA za solo flautu (2011)
Deana Simić – flauta

Ališer Sijarić (* 1969): DAH za pojačanu bas flautu (2012)
Hanan Hadžajlić – bas flauta

David Mastikosa (* 1992): SJEĆANJA 92 za solo flautu (2013)
Deana Simić – flauta
Dražan Кosorić (* 1976): ILUZIJE za flautu i klavir (2016)
prof. Sanja Stijačić – flauta
prof. Bartolomej Stanković – klavir

Hanan Hadžajlić (* 1991): TISUĆE PLATOVA (Hommage a Deleuze & Guattari) za flautu, bas flautu i zvučne procesore (2017/2018)
Povezanost, heterogenost, višestrukost, raspada, kartografija, dekalkomanija
Hanan Hadžajlić, flauta