USPJESI STUDENATA HARMONIKE NA TAKMIČENјU U NOVOM SADU

Na IV Internacionalnom festivalu harmonike i kamerne muzike „Eufonija“  2019., održanom od 23- 26. maja 2019. god. u Novom Sadu,
studenti iz klase mr Danijele Gazdić, red.prof, osvojili su dvije prve i dvije druge nagrade:
Ljubiša Samardžija 1. nagrada,
Marko Plavčić 1. nagrada,
Mirza Maguda 2. nagrada i
Azra Halitović 2. nagrada