ZLATNE MEDALjE ZA KAMERNI HOR MUZIČKE AKADEMIJE NA TAKMIČENјU U GRČKOJ

Na prestižnom 37. Internacionalnom festivalu i takmičenju horova u Prevezi  (Grčka),  Kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, pod rukovodstvom dirigenta mr Rada Radovića, svojio je

ZLATNU MEDALjU u glavnoj  kategoriji „A“ – Mješoviti horovi-duhovna muzika

ZLATNU MEDALjU u „G“ kategoriji – program po slobodnom izboru;

SPECIJALNU NAGRADU za najbolјe izvodjenje Ortodox music  (jedina specijalna nagrada po statutu Takmičenja).

Ovaj rezultat ostvaren je u konkurenciji horova iz Nјemačke, Rusije, Polјske, SAD-a, Grčke, Slovenije, Slovačke, Indonezije, Bugarske, Rumunije, a ocjenjivao ih je žiri iz Kanade, Irske, Nјemačke, Grčke, Slovenije, Španije i Bugarske.

Kao laureati takmičenja, Kamerni hor se predstavio i na ceremoniji zatvaranja u Grčkom amfiteatru grada Preveza, a imao je i dva zapažena koncertna nastupa na festivalskim koncertima.