SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2018/19 AKADEMSKA GODINA

Septembarski ispitni rok biće realizovan u intervalu od 02. 09. 2019. do 30. 09. 2019. godine.
1. termin – 02.–12.09. 2019. godine
Prijavlјivanje ispita za prvi termin će se vršiti do 29. 08. 2019. godine.
2. termin – 16 – 30. 09. 2019. godine
Prijavlјivanje ispita za drugi termin će se vršiti do 12. 09. 2019. godine.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2018/19. / 1. и 2. termin