INFORMACIJA O UPISU STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2019/2020. GODINE

Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija akademske 2019/2020. godine otvoren je od 17. 06. 2019. godine do 16.10. 2019. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.
Polaganje prijemnog ispita za II ciklus studija obaviće se 17. 10. 2019. godine, sa početkom u 09:00 časova u prostorijama Muzičke akademije.
Objavlјivanje rezultata konkursa biće obavlјeno do 18. 10. 2019. godine u 14:00 časova.
Upis kandidata koj su položili prijemni ispit počinje 21. 10. 2019. godine i završava se 23. 10. 2019. godine.