Na osnovu Naredbe resornog Ministarstva, a u cilju suzbijanja i širenja Korona virusa, na Muzičkoj akademiji UIS-a obustavlja se nastavni proces do 30.03.2020. godine.