ISPITNI ROKOVI I TERMINI / JUNI – OKTOBAR 2020.

Termini ispita u akademskoj 2019/2020. godini (JUNI-OKTOBAR 2020.)
 
Aprilski ispitni rok (1 termin), u periodu od 08.06.2020. do 19.06.2020. godine (samo za ispite koji su preneseni iz prethodne godine)
(rok za prijavljivanje ispita do 04.06.2020. godine)
 
Junsko-julski ispitni rok (2 termina), u periodu od 29.06.2020. do 25.07.2020. godine
(rok za prijavljivanje ispita: I do 25.06.2020. godine; II do 09.07.2020. godine)

Avgustovski ispitni rok (1 termin), u periodu 17.08.2020. do 29.08.2020. godine
(rok za prijavljivanje ispita do 13.08.2020. godine)

Septembarski ispitni rok (2 termina), u periodu od 01.09.2020. do 26.09.2020. godine
(rok za prijavljivanje ispita: I do 28.08.2020. godine; II do 10.09.2020. godine)

Oktobarski ispitni rok (2 termina), u periodu od 01.10.2020. do 30.10.2020. godine
(rok za prijavljivanje ispita: I do 25.09.2020. godine; II do 09.10.2020. godine)
 

Napomena: Da bi studenti mogli prijavljivati i polagati ispite, moraju imati regulisane platežne obaveze za drugi semestar tekuće akademske godine.