J U B I L E J / 20 godina KAMERNOG HORA Smjera za crkvenu muziku i pojanje / načelni plan obilježavanja – informacija za sve bivše članove hora, od njegovog osnivanja do danas, i za sve one koji godinama prate djelovanje ansambla –

 

OBILjEŽAVANjE JUBILEJA 20 GODINA KAMERNOG HORA / informacija za sve bivše članovehora, od njegovog osnivanja do danas, i za sve one koji godinama prate djelovanje ansambla