SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2020/21.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2020/21.

od 01– 30.09.2021. / planiran je u dva termina:

I TERMIN OD 01–14.09.2021.

II TERMIN OD 17-30.09.2021.

ZA I TERMIN PRIJAVE DOSTAVITI DO 25.08.2021.

ZA II TERMIN PRIJAVE DOSTAVITI DO 09.09.2021.