9. Internacionalni festival AKORDEON ART plus / 1. Međunarodno takmičenje pijanista

Poštovane kolege,

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i
Asocijacija za njegovanje akademske muzike ,,Novi zvuk“,
u periodu od 15 – 18.05. 2018. godine, organizuju  
9.  Internacionalni festival  AKORDEON ART plus  u  Istočnom  Sarajevu, Bosna i Hercegovina,
u okviru koga će biti održano i  1. Međunarodno takmičenje pijanista.

Kao i proteklih godina, u sklopu Festivala predviđeno je takmičenje solista na harmonicikamernih ansambala i orkestara harmonika, a od ove godine i takmičenje pijanista u disciplinama:
klavir, klavirski duo i klavirski praktikum.
Pored takmičenja, na programu Festivala su i koncerti i predavanja eminentnih izvođača i pedagoga (harmonika i klavir).
Muzička akademija će, u skladu sa dosadašnjom praksom, svim nastavnicima koji budu pratili sve sadržaje Festivala uručiti sertifikate o stručnom usavršavanju.
Propozicije za takmičenje se nalaze u prilogu, a biće objavlјene i na sajtu Akademije www.mak.ues.rs.ba

Biće nam zadovolјstvo da svojim učešćem uveličate ovaj, za sve nas, značajan muzički Festival.
Srdačan pozdrav!

DEKAN
Prof. mr Dražan Kosorić

Istočno Sarajevo,
26.02.2018. godine