Биографија Биљана Штака

Мр Биљана Штака, академски музичар–композитор, ванр.проф. на предмету Музички облици на Музичкој академији Универзитета у Источном Сарајеву, рођена је 02.12.1965. године у Сарајеву.
Основну и средњу музичку школу, Одсјек за клавир и соло пјевање, завршила је у Сарајеву 1984. године. На Музичкој академији у Сарајеву уписала је Одсјек за композицију у класи проф. Војина Комадине (1984), а дипломирала на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Душана Радића (1989). Магистрирала је на Музичкој академији у Источном Сарајеву с темом Облици симфонијске програмске музике у дјелима руских композитора друге половине 19. вијека под менторством проф. др Бранке Радовић (2005) и тако стекла звање магистра умјетности.
Радни вијек започињејош као студент, као корепетитор у Балетској школи у Новом Саду и у Основним и Средњим школама као професор Музичке умјетности (1985–1989). По завршетку студија радни вијек наставља у Народном позоришту у Сарајеву као члан оперског хора и корепетиторбалета(од 1989), затим дјелује као музичкипедагог у школама у Крагујевцу, Будви и Подгорици (од 1992). Радно искуство стицала је и у раду на радио-станицама у Будви и Подгорици као водитеЉ и уредник музичког програма.
Радни однос на Музичкој академији у Источном Сарајеву засновала је септембра 2000.године. За наставни предмет Музички облици на Музичкој академији у Источном Сарајеву изабрана је у звање асистента (2001), вишег асистента (2005), доцента (2010) и ванредног професора (од 2015).
Од 2012. год. обавЉала је дужност шефа Теоријске катедре, а од октобра 2015. је продекан за умјетнички и научно-истраживачки рад Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву.
Као активни учесник–излагач, појављивала се на више међународних симпозијума и научних скупова, а као резултат таквих активности евидентни су објављени бројни стручни радови из области теорије и анализе.
Аутор је уџбеника Музички облици 1 за Средње музичке школе који је одобрен од Републичког педагошког завода Републике Српске (2015.)
Наведеним активностима можемо додати менторски рад са студентима основних и мастер студија, рецензије књига и уџбеника те бројна чланства у комисијама за одбрану дипломских радова и магистарских теза.