Obavještenja

Obavještenje o dodjeli diploma na Muzičkoj akademiji

  Usljed pojave i širenja virusa Covid-19, svečana akademija povodom promocije svršenih studenata I i II ciklusa studija Muzičke akademije UIS neće biti održana. Dodjela diploma, nagrade „Vojin Komadina“ i pohvala studentima sa najvišim prosjekom ocjena u prethodnoj akademskoj godini, biće održana u skladu sa situacijom i preporučenim mjerama, u petak, 19.6.2020. godine u 14:00 časova u Sali Muzičke akademije. …

Pročitajte više »

UPIS STUDENATА / „OTVORENA VRATА“ – OnLine

VAŽNI DATUMI ZA PRVI UPISNI ROK: OBJAVLjIVANjE KONKURSA: 10. juni 2020. godine PRIJEM DOKUMENATA:  od 22. do 26. juna 2020.  KVALIFIKACIONI ISPIT: 2. juli 2020.  VAŽNI DATUMI ZA DRUGI UPISNI ROK: OBJAVLjIVANjE KONKURSA: 19. avgust 2020.  PRIJEM DOKUMENATA: Od 31.8. – 4.9.2020. KVALIFIKACIONI ISPIT: 07.9.2020. god. UPIS STUDENATA / „OTVORENA VRATA“ – Online –

Pročitajte više »

ISPITNI ROKOVI I TERMINI / JUNI – OKTOBAR 2020.

Termini ispita u akademskoj 2019/2020. godini (JUNI-OKTOBAR 2020.)   Aprilski ispitni rok (1 termin), u periodu od 08.06.2020. do 19.06.2020. godine (samo za ispite koji su preneseni iz prethodne godine) (rok za prijavljivanje ispita do 04.06.2020. godine)   Junsko-julski ispitni rok (2 termina), u periodu od 29.06.2020. do 25.07.2020. godine (rok za prijavljivanje ispita: I do 25.06.2020. godine; II do …

Pročitajte više »

INFORMATOR ZA UPIS STUDENATA U NOVU 2020/21. AKADEMSKU GODINU

VAŽNI DATUMI ZA PRVI UPISNI ROK: OBJAVLjIVANjE KONKURSA: 10. juni 2020. godine PRIJEM DOKUMENATA:  od 22. do 26. juna 2020.  KVALIFIKACIONI ISPIT: 2. juli 2020.  VAŽNI DATUMI ZA DRUGI UPISNI ROK: OBJAVLjIVANjE KONKURSA: 19. avgust 2020.  PRIJEM DOKUMENATA: Od 31.8. – 4.9.2020. KVALIFIKACIONI ISPIT: 07.9.2020. god. SVE INFORMACIJE VEZANE ZA PRIJEMNI ISPIT I UPIS STUDENATA NA MUZIČKU AKADEMIJU  NALAZE SE …

Pročitajte više »

Zaključci Vlade RS o produžetku primjene ranije donesenih zaključaka i zaključak o održavanju aprilskog ispitnog roka

Republički štab za vanredne situacije na 11. sjednici, održanoj 30. marta 2020. godine, donio je Zaključak  o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj s ciljem prevencije širenja virusa. Sve ranije preduzete mjere koje se tiču Univerziteta produžavaju se do 13.4.2020. Aprilski ispitni rok, zaključkom Vlade RS-a, pomjera se dok se …

Pročitajte više »

OBAVJEŠTENjE O REALIZACIJI NASTAVE NA MUZIČKOJ AKADEMIJI

Zbog novonastale situacije u vezi sa korona virusom, a na osnovu instrukcije Ministarstva za visoko obrazovanje, naučnotehnološki razvoj i informaciono društvo, realizacija nastavnog procesa na Muzičkoj akademiji obavljaće se kao „nastava na daljinu“. U skladu sa specifičnostima predmeta, u narednom periodu biće realizovani različiti vidovi nastave i konsultacija sa studentima elektronskim putem, o čemu će studenti biti obaviješteni od strane …

Pročitajte više »

OTKAZANO! / HARMONIJA I TEORIJA MUZIKE – SEMINAR 3 i 4. april 2020.

OTKAZANO! Katedra za teorijsku nastavu Muzičke akademije organizuje Seminar iz Harmonije i Teorije muzike koji će se održati u prostorijama akademije 3. i 4. aprila 2020. godine. Ciljna grupa seminara su nastavnici harmonije u srednjim muzičkim školama i nastavnici teorije muzike u osnovnim muzičkim školama. SEMINAR / HARMONIJA i  TEORIJA MUZIKE  Prijavni obrazac

Pročitajte više »

OTKAZANO! / SEMINAR IZ SOLFEĐA NA MUZIČKOJ AKADEMIJI 24 i 25. APRIL 2020.

OTKAZANO! Katedra za teorijsku nastavu Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu (MAUIS) organizuje treći po redu Seminar iz solfeđa koji će se održati u prostorijama akademije 24. i 25. aprila 2020. godine.  Ciljna grupa seminara su nastavnici solfeđa u muzičkim školama i na muzičkim akademijama. Više informacija u prilogu: SEMINAR IZ SOLFEĐA 24-25 4.2020. Prijavni obrazac, Seminar iz solfedja MAUIS, …

Pročitajte više »