Данијела Газдић, биографија

мр Данијела Газдић, ред. професор

Нижу музичку школу “Војислав Вучковић“ завршила је у Сарајеву у класи наставнице Олењук Десанке, a средњу музичку школу “др Милоје Милојевић“  завршава у Крагујевцу у класи проф. Радомира Томића.
Основне студије завршила је на Кијевском државном конзерваторијуму “П.И. Чајковски“ 1995. године у класи проф. В.В. Бесфаљмиљнова са просјечном оцјеном 10 у току студија, а магистрирала је на Националној музичкој академији Украјине у Кијеву 1997. године са највећим оцјенама у класи академика Н.А.Давидова.
1998. године започиње рад на Музичкој академији у Источном Сарајеву када и оснива Одсјек за хармонику, гдје данас предаје у звању редовног професора, а уједно обавља функцију руководиоца Смјера за хармонику.
Од почетка рада на Академији имала је низ запажених педагошких резултата. Студенти из њене класе освојили су преко 150 награда (специјалних, првих, других и трећих) на домаћим и међународним такмичењима и фестивалима (Република Српска и БиХ, Србија, Хрватска, Мађарска, Грчка, Италија, Украјина, Аустрија, Русија).
Поред педагошке, Данијела се бави и концертном дјелатношћу. Одржала је солистичке концерте у Њемачкој, Русији, Украјини, Мађарској, Србији, Црној Гори, Македонији те у низу градова Републике Српске и БиХ, као и запажене концертне наступе у сарадњи са умјетницима како у области музике тако и у другим областима сценског стваралаштва.У циљу дочаравања хармонике као једног академског инструмента, са богатим арсеналом звучних и извођачких могућности снимила је ЦД “Сјећањa“ на којем су забиљежена дјела различитих аутора и стилова.  Као плод вишегодишњих концертних активности у области камерне музике направила је одабир и редакцију дијела за флауту и хармонику, виолину и хармонику, те глас и хармонику које је објавила у збирци под називом “Концертни репертоар за Камерну музику – I“. У сaрaдњи сa кoлeгиницoм Дejaнoм Хршум  снимилa je ЦД “Duo Lagrimas“ нa кoм су  зaбиљeжилe и oвjeкoвjeчилe кoмпoзициje рaзличитих aутoрa, а трaнскрипциje зa хaрмoнику урaдилa je Дaниjeлa. Глaс кao нajсaвршeниjи музички инструмeнт и хaрмoникa кoja свojим звучним и тeхничким мoгућнoстимa дoчaрaвa вoкaлнoст у извoђeњу дajу дуету“Lagrimas“ прeпoзнaтљивoст пo нaчину и стилистици интeрпрeтaциje.
Била је члан жирија најпрестижнијих свјетских такмичења за хармонику као што су: Свјетски куп, Свјетски трофеј, Фестивал словенске музике, Београдски фестивал хармонике, Акордеон арт, а учествовала је и у раду многобројних домаћих и међународних жирија у Босни и Херцеговини, Србији, Грчкoj, Кини, Италији, Аустрији и Русији. Рецензент је стручне литературе за хармонику и сарадник у више комисија при Министарству просвете и културе Републике Српске. Обављала је функцију Шефа одсјека за хармонику (од 2000. до 2011. године) као и функцију Продекана за научно-истраживачки и умјетнички рад (од 2005. до 2007. године) на Музичкој академији у Источном Сарајеву. Педагошки и умјетнички рад и активности на ширењу музичке културе и духовности награђени су са више Плакета од стране Музичке академије, те захвалница од стране музичких школа у земљи и иностранству (Република Српска, БиХ,  Србија, Македонија, Русија). Данијела је награђена и Плакетом за најуспјешнију жену у грaду Источно Сарајевo у 2006. години.