Dekanat

 

V. D. dekan-a: mr Maja Žuža, doc.
E-mail: info@mak.ues.rs.ba
maja.zuza@mak.ues.rs.ba
Telefon: +38757/342-125 ; 
065/572-624

 

 

Prodekan za umjetnički i naučno-istraživački rad:
mr Biljana Štaka, vanr. prof.
Email: prodekan.umjetnost@mak.ues.rs.ba
               biljana.staka@mak.ues.rs.ba
Telefon: 066/917-880

 

 

 

Sekretar Akademije: Gordana Milanović