Sanja Stijačić, biografija

mr Sanja Stijačić, red. prof. (profesor flaute)

Sanja Stijačić je rođena u Šapcu 14.11.1965.godine. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla u Novom Sadu (osnovna muzička škola „Josip Slavenski“ – prof. Đurđica Jurec; Srednja muzička škola „Isidor Bajić“ – prof. Marijan Egić). Diplomirala je na Akademiji Umjetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Marijana Egića 1990. godine s ocjenom 10 (deset), a 1998. godine na istoj Akademiji stiče zvanje magistar umetnosti – flautista  sa prosječnom ocjenom 10 (deset). Pored redovitog studijskog ciklusa pohađa majstorski tečaj kod eminentnog pedagoga Aurela Nikoleta (Basel) i seminare „Koncertne Akademije“ – Petrovaradinska tvrđava (prof. Marijan Egić) i to 1990, 1991. i 1993.godine.
Kao solista i član kamornih sastava nastupala je na preko sto koncerata kako u zemlji tako i u inostranstvu (Mađarska, Turska, SSSR, Grčka, Švicarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Kuvajt.) Sa zapaženim uspjehom učestvuje je na mnogim festivalima (NOMUS , Budva grad teatar, BEMUS , Brankovo kolo , Dubrovačke ljetne igre, Sarajevska zima , LEDAMUS, Zeničko proljeće, Cetinjsko bijenale, Borina neđelja , Međunarodni festival kamerne muzike – Nikšić , GITAR – FEST – Nikšić , NIMUS, Koral i drugi).
Sarađuje s mnogim eminentnim izvođačima u širim umjetničkim okvirima, a neki od njih su Aleksandar Serdar , Dubravka Jovičić , Ehlimana Tikveša, Jevgenij Ksaverev, Aleksandar Tasić, Goran Krivokapić, Vladimir Koh, Žarko Perišić, Branko Mihanović, Emir Nuhanović, Dragica Toskić, Aneta Ilić i drugi.
Član je crnogorskog kamernog ansambla „Anderba“ i bosanskog “ SINERGIJA“.
Ima bogatu saradnju sa RTV Novi Sad  i to na polju snimanja emisija iz domena kulture: solo repertoar, kamerne muzike, sa simfonijskim, narodnim i revijski orkestrima, kao i muzike za radio drame.
Također je snimala za RTV Beograd i RTV Priština. U produkciji Kulturnog centra -Nikšić snimila je izvođački CD.
Pedagoškom radom se počela baviti 1986. godine:

  • 1986 Š “ Isidor Bajić “ Novi Sad ;
  • godine M. Š “ Josip Slavenski “ Novi Sad ;
  • godine M. Š. “ Petar Kranjčević “ Sremska Mitrovica ;
  • godine M. Š. “ Josip Slavenski “ Prizren
  • godine M. Š “ S.Mokranjac “ Priština
  • Školske 2005. godine na Filozofskom fakultetu – Nikšić, angažovana za izvođenje nastave iz predmeta Vokalno instrumentalna nastava na studijskom programu za predškolsko vaspitanje .
  • Od 1995. godine profesor – glavni predmet – flauta na Fakultetu umjetnosti – Priština;
  • godine i na Muzičkoj akademiji Istočno Sarajevo. Pored glavnog predmeta vodi i nastavu metodike nastave flaute, čitanje s lista i kamernu muziku. U više navrata obavljala funkciju šefa vokalno -instrumentalnog odseka.
  • Do 2017. godine u njenoj klasi je diplomiralo 34 studentakao i 8 magistrana

Više puta je bila član kao i predsjednik stručnih žirija na takmičenjima.
Član je Asocijacije flautista Srbije “ Miodrag Azanjac “ i član Matice Srpske – Novi Sad.
Od 1988. – 1995. godine bila je stalno angažirana u orkestru opere i baleta SNP – au Novom Sadu .
Od 1995. godine Sanja Stijačić radi kao profesor – glavni predmet – flauta na Fakultetu umjetnosti – Priština, a od 1999. godine i na Muzičkoj akademiji Istočno Sarajevo.

Sanja Stijačić je delovala kao izvođač i umjetnički rukovodilac u projektima izvorne narodne mizike na tradicionalnim instrumentima i sa dečijim kamornim orkestrom (AKUD “ Sonja Marinković “ – Novi Sad ) , a u poslednje vrijeme interes širi i na multimedijske projekte uspješno sarađujući s istaknutim umjetnicima drugih profila (Monodrama “ Odlazak gospodina Tome “ – Ana Njemoga  Kolara –  u suradnji s glumcem Stevanom Šalajićem; Cetinjsko Bijenale sa skulptorom  Pekom Nikčevićem i Budva grad teatar ).
Umjetnički je selektor Međunarodnog festivala kamerne muzike -Nikšić , a član je umjetničkog savjeta muzičkog festivala “ Koral “ u I.Sarajevu.
Redovan profesor je na muzikoj Akademiji u Istočnom Sarajevu.