VOKALNO-INSTRUMENTALNI STUDIJSKI PROGRAM (VISP) 2023/24

RASPORED ORŽAVANјA NASTAVE   2023/24. akademska godina

VOKALNO-INSTRUMENTALNI STUDIJSKI PROGRAM (VISP)

SMJEROVI: SOLO PJEVANјE, KLAVIR, HARMONIKA, VIOLINA/VIOLA, VIOLONČELO,  FLAUTA, GITARA

VISP-I GODINA

VISP II GODINA

VISP III GODINA

VISP IV GOD