NAGRADE STUDENATA SMJERA ZA KLAVIR NA TAKMIČENJU U SRBIJI

Na međunarodnom takmičenju „Muzički otisak“ održanom 16. aprila 2022. godine u Vrnjačkoj Banji (Srbija), studenti iz klase mr Nevene Ćeklić, red. prof., osvojili su visoke nagrade:

– Jovana Krstić i Nikolina Popović (prva godina) – prva nagrada, disciplina Kamerna muzika, kategorija 4, 97/100
– Gabrijela Blaž (treća godina) – prva nagrada, disciplina Klavir solo, kategorija 4, 95/100.