MUZIČKA AKADEMIJA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU – SPORAZUMI O SARADNJI

U okviru ovogodišnje kampanje upisa i promocije studijskih programa, Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Muzička škola „Isidor Bajić“ iz Novog Sada potpisali su 12. maja 2022. godine Sporazum o međuinstitucionalnoj saradnji, kojim se utvrđuje međusobna saradnja na polju umjetničke i stručne djelatnosti, kao i svi ostali oblici saradnje od zajedničkog interesa za strane potpisnice.
Na sastanku upriličenom ovim povodom razgovarano je o konkretnim planovima koji podrazumijevaju kontinuiranu promociju Muzičke akademije UIS, njegovanje dvosmjerne saradnje i načine uključivanja kolega i učenika Muzičke škole „Isidor Bajić“ u redovna umjetnička, naučna i stručna dešavanja na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Sporazum o saradnji su potpisali rukovodioci institucija: prof. mr Maja Žuža, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i prof. mr Radmila Rakin-Martinović, direktor Muzičke škole „Isidor Bajić“ iz Novog Sada.
Tokom akademske 2021/2022. godine potpisani su Sporazumi o saradnji sa sljedećim institucijama:
– Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
– JU Srednja muzička škola, Trebinje
– Srednja muzička škola „Kosta Manojlović“, Smederevo
– Srednja muzička škola „Stevan Hristić“, Kruševac
– Muzička škola „Isidor Bajić“, Novi Sad
– obnovljeno članstvo u Svjetskoj konfederaciji akordeonista (Confederation Internationale des Accordeonistes – CIA)