KONCERT STUDENATA

KONCERT STUDENATA

Klase:
mr Klaudija Krkotić Stojanović, vanr. prof.
mr Maja Žuža, vanr. prof.

Program:
Glinka, Prebanda, Šubert, Handžić, Hatce, Gotovac, Šuman, Štraus, Doniceti, Musorgski, Kabalevski, Obradors, Bajić, Čajkovski, Pjacola

Koncertna sala Muzičke akademije UIS
Ponedjeljak, 5. decembar 2022. u 19:00