NAGRADE STUDENATA SMJERA SOLO PJEVANJE

Studenti 4. godine osnovnih studija smjera Solo pjevanje Marina Milošev i Anja Popadić, klasa mr Sanja Ostić, red. prof., osvojile su II nagrade na takmičenju u Španiji, u organizaciji Fiestalonia Milenio, World Art Games – International art media contest.