NAGRADE STUDENATA SMJERA ZA SOLO PJEVANJE

Na međunarodnom onlajn takmičenju WORLD ART GAMES FIESTALONIA MILENIO, održanom u Španiji 21. marta 2023. godine, studenti osnovnih studija Smjera za solo pjevanje iz klase mr Sanje Ostić, red. prof., uz klavirsku saradnju mr Maje Žuža, vanr. prof., osvojili su visoke nagrade:

– Ognjenka Lazić (1. godina) – I nagrada u kategoriji od 16 do 19 godina
– Petra Brkić (2. godina) – I nagrada u kategoriji od 20 do 25 godina
– Maria Radivojević (2. godina) – I nagrada u kategoriji od 26 do 35 godina