KONCERT ANSAMBLA ZA NOVU MUZIKU „VOJIN KOMADINA“

KONCERT

ANSAMBL ZA NOVU MUZIKU „VOJIN KOMADINA“

Program:
Karter, Džarel, Pert, Furer, Feldman, Vasks, Mutić, Ribić, Hosokava, Riči, Nordhajm, Varez

Koncertna sala Muzičke akademije UIS
Ponedjeljak, 27. mart 2023. u 19:00

Dobrodošli!