NAGRADE STUDENATA KLAVIRSKOG PRAKTIKUMA NA TAKMIČENJU U RUMUNIJI

Na onlajn internacionalnom pijanističkom takmičenju za komplementarni klavir International piano competition „Banatus Temesiensis“, održanom od 31. marta do 1. aprila 2023. godine u Temišvaru (Rumunija), studenti iz klase mr Maje Đogo, vanr. prof. (klavirski praktikum) osvojili su sljedeće nagrade u kategoriji C:

Maša Deretić, 1. godina smjera Solo pjevanje – II nagrada
Ana Grk, 2. godina smjera Opšta muzička pedagogija – II nagrada
Maja Stanišić, 2. godina smjera Solo pjevanje – III nagrada
Teodora Tarana, 2. godina smjera Solo pjevanje – III nagrada