MAJSTORSKI KURS NA MUZIČKOM UNIVERZITETU „FREDERIK ŠOPEN“ U POLJSKOJ – mr DANIJELA GAZDIĆ, red. prof.

Na poziv Rektora Varšavskog muzičkog univerziteta „Frederik Šopen“ (Uniwersytet Muzycny Fryderyka Chopina, Warsaw, Poland), profesora dr Klaudiuša Barana, mr Danijela Gazdić, redovni profesor i Rukovodilac Smjera za harmoniku na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održala je 12. i 13. aprila 2023. godine veoma uspješan dvodnevni majstorski kurs za studente Smjera za harmoniku pomenutog Univerziteta. Na majstorskom kursu učestvovalo je 14 mladih, talentovanih studenata, koji su u profesionalnoj i stvaralačkoj atmosferi i na obostrano zadovoljstvo, radili sa prof. Danijelom Gazdić.