SOLISTIČКI КONCERT – EКATERINA MIHAJLOVA (sopran)

SOLISTIČКI КONCERT

EКATERINA MIHAJLOVA (sopran)

Кlasa: mr Кlaudija Кrkotić Stojanović, vanr. prof.
Umjetnički saradnik na klaviru: mr Nevena Ćeklić, red. prof.

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Utorak, 25. april 2023. u 19:30