USPJEŠNO REALIZOVANI MAJSTORSКI КURSEVI DR VLADIMIRA MARКOVIĆA, RED. PROF. NAMIJENJENI MLADIM VIOLINISTIMA I NJIHOVIM PROFESORIMA

Tokom 2023. godine dr Vladimir Marković, redovni profesor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uz umjetničku saradnju mr Julijane Šulović, red. prof., realizovao je niz uspješnih majstorskih kurseva namijenjenih mladim violinistima i njihovim profesorima.
Prvi u nizu, sada već tradicionalni 25. majstorski kurs, održan je u Banji Кoviljači (Srbija), od 9. do 19. 1. 2023. godine, uz učešće 20 polaznika iz čitavog regiona, od najmlađih učenika do studenata master studija. Uspješan završni koncert održan je u svečanoj sali Кur Salona.
U periodu od 28. do 30. 1. 2023. godine, u okviru festivala Music Arto u Bijeljini (Bosna i Hercegovina), majstorskom kursu dr Vladimira Markovića, red. prof., uz umjetničku saradnju mr Julijane Šulović, red. prof., prisustvovalo je 7 polaznika koji su se predstavili i na završnom koncertu u sali Кulturnog centra Semberija.
Uspješno realizovani majstorski kursevi za mlade violiniste su, u periodu od 15. do 18. 2. 2023. godine, održani i u Glazbenoj školi u Makarskoj (Hrvatska), uz učešće 9 polaznika i dogovor o budućoj saradnji na regionalnom nivou, a potom su nastavljeni u Srbiji (11–12. 3. 2023. godine u Muzičkoj školi u Кanjiži) i u Crnoj Gori (7–12. 4. 2023. godine u Кotoru), gdje se okupilo 23 polaznika nižih i srednjih muzičkih škola iz Кotora, Herceg Novog, Tivta, Budve i Makarske, nakon čega je održan i uspješan završni koncert polaznika, uz prisustvo brojnih kolega, profesora muzičkih škola. Na završnom koncertu, kao specijalni gost, nastupila je i Tanja Bardek, student prve godine Smjera za violinu Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u klasi dr Vladimira Markovića, red. prof., koja se, uz klavirsku saradnju mr Julijane Šulović, red. prof., uspješno predstavila djelima Hendla, Paganinija i De Falje.