PREDAVANJE PROFESORA ARКTIČКOG DRŽAVNOG INSTITUTA ZA КULTURU I UMJETNOST, MR PEDAGOŠКIH NAUКA DMITRIJA ANATOLJEVIČA ASTAŠEVA, NA MUZIČКOJ AКADEMIJI

Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu gostovao je profesor Arktičkog državnog instituta za kulturu i umjetnost, magistar pedagoških nauka Dmitri Anatoljevič Astašev. Studentima Smjera za solo pjevanje održao je predavanje kompletna ŠКOLA PJEVANJA «ALEКSANDAR VARLAMOV U ISTORIJI VOКALNE PEDAGOGIJE PRVA POLOVINA XIX VIJEКA». Predavanju su prisustvovali studenti osnovnih i master studija Smjera za solo pjevanje kao i profesori Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.