KONCERT – SANJA LUKOVAC (klavir)

KONCERT

SANJA LUKOVAC
Klavir
Filološko-umetnički fakultet
Univerzitet u Kragujevcu

Program:
Betoven, Šuman, Brams

Koncertna sala Muzičke akademije UIS
Ponedjeljak, 8. maj 2023. u 18:00