GODIŠNJI КONCERT STUDENATA MUZIČКE AКADEMIJE UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Muzička akademija

GODIŠNJI КONCERT
STUDENATA MUZIČКE AКADEMIJE

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Ponedjeljak, 12. jun 2023. u 19:30

DOBRO DOŠLI!