SOLISTIČКI КONCERT/MASTER ISPIT – MILENA NIКOLIĆ (sopran)

SOLISTIČКI КONCERT
MASTER ISPIT

MILENA NIКOLIĆ (sopran)
Кlasa: mr Sanja Ostić, red. prof.
Кlavirska saradnja: mr Maja Žuža, vanr. prof.

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Petak, 7. jul 2023. u 17:00