NAGRADA NA TAКMIČENJU AКORDEONISTA U BUGARSКOJ

Na 3. Internacionalnom takmičenju Accordiomania 2023, održanom u Plevenu (Bugarska) od 29. juna do 2. jula , student master studija Azra Halitović, iz klase mr Danijele Gazdić, red. prof., osvojila je II nagradu u kategoriji izuzetno jake konkurencije u kojoj su nastupili takmičari iz Španije, Njemačke, Moldavije, Srbije, Bugarske i Bosne i Hercegovine. Prof. mr Danijela Gazdić dobila je diplomu za visoko profesionalan rad, pedagoška dostignuća i doprinos kreativnom razvoju učesnika (takmičara).