SVEČANI PRIJEM BRUCOŠA NA MUZIČКOJ AКADEMIJI

Danas je u Sali Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu upriličen svečani prijem tridesete generacije studenata prvog ciklusa studija. Studentima su se obratili dekan, prof. mr Maja Žuža, i prodekani prof. mr Biljana Štaka i prof. MA Marko Stojanović, i upoznali ih sa informacijama neophodnim za početak studiranja na Muzičkoj akademiji.