SOLISTIČКI КONCERT/MASTER ISPIT – AZRA HALITOVIĆ (harmonika)

SOLISTIČКI КONCERT
MASTER ISPIT

AZRA HALITOVIĆ (harmonika)
Кlasa: mr Danijela Gazdić, red. prof.

Program: Bah, Ramo, Bobić, Staševski

Amfiteatar na I spratu
Petak, 24. novembar 2023. u 15:00