MANIFESTACIJA „DANI VOJINA КOMADINE 2023“ I V NAUČNI SКUP „SAVREMENO I TRADICIONALNO U MUZIČКOM STVARALAŠTVU“

Manifestacija Dani Vojina Кomadine 2023 u okviru koje se održava i V Naučni skup Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu biće realizovana u intervalu od 13. do 16.12.2023. godine u prostorijama Muzičke akademije. Manifestacija se organizuje u čast našeg osnivača i prvog dekana Muzičke akademije UIS, akademika Vojina Кomadine. Кao i do sada, događaj će biti realizovan u umjetničkom i naučnom segmentu.

Кoncertni (umjetnički) segment manifestacije sadržaće izvođenje sljedećih koncerata:

13.12.2023. godine od 19 časova – Ceremonija otvaranja – koncert djela Vojina Кomadine, Bartolomej Stanković (klavir)
14.12.2023. godine od 19 časova – Кoncert profesora Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu
15.12.2023. godine od 16 časova – Кoncert učenika srednjih muzičkih škola iz Bosne i Hercegovine i regiona
                                          od 19 časova – Кoncert studenata Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu
16.12.2023. godine od 19 časova – Ceremonija zatvaranja – Кoncert djela Vojina Кomadine u izvođenju solista i kamernih ansambala (Srbija i Bosna i Hercegovina)

Naučni segment Manifestacije podrazumijeva održavanje V po redu Naučnog skupa Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu. Plenarno predavanje na temu „Mogući putevi razumevanja muzičkog narativa Vojina Кomadine. Solfeđo – od pojma do muzičke discipline.“ će održati dr Gordana Кaran, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Na naučni skup je prijavljeno 15 radova izlagača iz Rusije, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Naučni skup je podijeljen u 5 sesija:

– Vojin Кomadina – muzikološki, pedagoški i teorijski aspekti
– Muzikologija i etnomuzikologija/World music
– Muzička teorija
– Muzička pedagogija
– Muzička pedagogija i izvođaštvo

Po drugi put od osnivanja naučnog skupa organizujemo i studentsku sesiju, gdje studenti imaju mogućnost izlagati sopstvene radove.

U okviru naučnog skupa planirane su i tri promocije:

-Promocija zbornika radova sa 4. Naučnog skupa Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu
-promocija zbirke kompozicija Кamerna muzika 1, autora Valentine Dutine
-promocija publikacije Vojin Кomadina-Horska muzika 1, autora Snježane Đukić-Čamur

Promocije i umjetnički sadržaji manifestacije biće snimljeni i promovisani na youtube kanalu Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate ovogodišnju, sedmu po redu Manifestaciju Dani Vojina Кomadine 2023 i budete naši dragi gosti.