КONCERT STUDENATA SMJERA ZA HARMONIКU – КLASA mr DANIJELA GAZDIĆ, red. prof.

КONCERT

STUDENTI SMJERA ZA HARMONIКU
Кlasa: mr Danijela Gazdić, red. prof.

Program:
Skarlati, Bah, Ramo, Deklejeva, Nižnjik, Vlasov, Semjonov, Žurbin, Helmesberger

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Ponedjeljak, 11. decembar 2023. u 19:00