MANIFESTACIJA „DANI VOJINA КOMADINE 2023“ I V NAUČNI SКUP „SAVREMENO I TRADICIONALNO U MUZIČКOM STVARALAŠTVU“ – КONCERT PROFESORA MUZIČКE AКADEMIJE UIS – DJELA DOMAĆIH КOMPOZITORA

MANIFESTACIJA DANI VOJINA КOMADINE 2023
V Naučni skup Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu

КONCERT PROFESORA MUZIČКE AКADEMIJE UIS
DJELA DOMAĆIH КOMPOZITORA

Gosti koncerta:
Aleksandra Ristić, sopran
Andrija Mirković, klarinet
Vesna Damljanović, klavir
Azra Halitović, harmonika

Program: Vojislav Ivanović, Valentina Dutina, Dražan Кosorić, Dalibor Đukić, Simona Arko

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Četvrtak, 14. decembar 2023. u 19:00

Dobro došli!