mr Nevena Ćeklić, redovni profesor

E-mail: nevena.ceklic@mak.ues.rs.ba

Nevena ĆEKLIĆ je završila SMŠ i Muzičku akademiju (odsjek vokalno-instrumentalni: klavir i OMP) u Sarajevu. Dalјe školovanje na postdiplomskom studiju nastavila je na Konzervatorijumu „Musorgski“ u Ekaterinburgu (Rusija) u klasi prof. Natalije Pankove, koje je završila 1991. god. sa najvišom ocjenom. Sticajem ratnih dešavanja u BiH umjetnička i pedagoška djelatnost pijanistkinje i muzičkog pedagoga Nevene Ćeklić ostavila je tragove u više gradova: Sarajevo, Herceg Novi, Novi Sad, Istočno Sarajevo, Pale. Od 1999 god. zaposlena je na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu na klavirskoj katedri. Od 2014 god. stiče zvanje vanrednog profesora. Koncertni repertoar mr Nevene Ćeklić obuhvata djela različitih stilskih razdoblјa (Bah, Betoven, Mocart, Šubert, Šopen, Šuman, Grig, Veber), kao i djela domaćih autora (Tajčević, Mokranjac, Slavenski, Komadina). U organizaciji SPKD Prosvjeta (Sarajevo) nastupila je u svojstvu umjetničkog saradnika, kao i solistički u okviru raznih manifestacija koje su održane u dvorani Prosvjete, Narodnom pozorištu, Bošnjačkom institutu, Domu vojske u Sarajevu. Nevena Ćeklić održala je solističke koncerte sa različitim repertoarom u više gradova u BiH i Srbiji, (Sarajevo, Pale, Istočno Sarajevo, Trebinje, Banja Luka, Zvornik, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac, Kralјevo, Kragujevac, Novi Sad). U okviru pedagoškog rada sa evidentnim rezultatima na raznim domaćim i međunarodnim pijanističkim takmičenjima, mr Nevena Ćeklić aktivno učestvuje u radu žirija pijanističkih takmičenja u BiH i Srbiji. Istražujući kretanja u muzičkoj pedagogiji u svjetskim okvirima, mr Nevena Ćeklić izgrađuje svoj pristup uvođenja mladih u svijet muzike i muzičkog opismenjavanja, baziran na višegodišnjem iskustvu i rezultatima. Objavila je četiri knjige namjenjene početnoj nastavi klavira predškolskog i ranog školskog uzrasta: Muzički bukvar, Svirajmo zajedno, Hoću da koncertiram i Uvod u muzičku kulturu. Niz objavnjenih publikacija autorke Nevene Ćeklić namjenjene su upoznavanju i približavanju čitaoca konstelacijama koje su određivale muzičke tokove u prošlosti sa namjerom da mladi lјudi prošire fond znanja iz opšte kulture, sa nadom da će ih to oplemeniti i učiniti bolјim lјudima. Autor  više istraživačkih radova iz uže naučne oblasti Muzičke pedagogije i Muzikologije. U analitičkom istraživanju autorka traga za aktuelnom i savremenom tematikom u domenu muzičke pedagogije i muzičkih tokova sa raznih aspekata. Dugogodišnji je član i umjetnički saradnik SPKD Prosvjeta u Sarajevu. Širok spektar interesovanja ove umjetnice obuhvata uspješnu pedagošku saradnju sa učenicima od predškolskog uzrasta do magistarskog i Master akademskog studija.