SMJER – CRKVENA MUZIKA I POJANјE (CMiP) 2018/19

RASPORED ORŽAVANјA NASTAVE   2018/19. akademska godina

MUZIČKO-PEDAGOŠKO-TEORIJSKI STUDIJSKI PROGRAM (MPTSP)

SMJER – CRKVENA MUZIKA I POJANјE (CMiP)

CMiP I GODINA 

CMiP II GODINA 

CMiP III GODINA 

CMiP IV GODINA

Master studij MPTSP