SMJER – OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA (OMP) i KOMPOZICIJA 2023/24

RASPORED ORŽAVANјA NASTAVE   2023/24. akademska godina

MUZIČKO-PEDAGOŠKO-TEORIJSKI STUDIJSKI PROGRAM (MPTSP)

SMJER: OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA (OMP) i KOMPOZICIJA

OMP I GODINA

OMP II GODINA 

OMP III GODINA

OMP IV GODINA