SMJER – CRKVENA MUZIKA I POJANјE (CMiP) 2023/24

RASPORED ORŽAVANјA NASTAVE   2023/24. akademska godina

MUZIČKO-PEDAGOŠKO-TEORIJSKI STUDIJSKI PROGRAM (MPTSP)

SMJER – CRKVENA MUZIKA I POJANјE (CMiP)

CMiP I GODINA

CMiP II GODINA

CMiP III GODINA

CMiP IV GODINA