INFORMACIJE ZA BUDUĆE STUDENTE – INFORMATOR 2018/19. „OTVORENA VRATA“- Četvrtak, 10. maj 2018.

Informacije o upisu u novu 2018/19.  akademsku godinu.

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu za sve buduće studente organizuje „OТVORENA VRATA“ sa mogućnošću pristupanja probnom prijemnom ispitu.

Dan „Ovorenih vrata“ na Muzičkoj akademiji održaće se u četvrtak, 10. maja 2018. godine sa početkom u 11 časova.

Za sve zainteresovane buduće studente Muzičke akademije postoji mogućnost organizovanja besplatne pripremne nastave za prijemni ispit.

Za sve konsultacije u vezi upisa na Muzičku akademiju, budućim studentima biće na raspolaganju svi nastavnici i saradnici Muzičke akademije.

Dobro došli!

INFORMATOR 2018/19

PLAKAT ZA UPIS