NA MUZIČKOJ AKADEMIJI ZAVRŠENI „DANI VOJINA KOMADINE“ 2019.

Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu održani su „Dani Vojina Komadine“ 2019. u okviru kojih je održan i prvi naučni skup „Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu“, koji je većim dijelom bio posvećen proučavanju stvaralaštva kompozitora Vojina Komadine.
Tokom dva dana trajanja manifestacije (13. i 14. decembar 2019.) održana su predavanja iz oblasti muzikologije, muzičke pedagogije, muzičke teorije i izvođaštva, a radove iz ovih oblasti prijavili su učesnici iz Ukrajine, Rusije, Srbije, Hrvatske i BiH. Jedan od 26 izlagača na naučnom skupu, bio je i sin kompozitora, prof. mr Zoran Komadina, koji je, u okviru plenarnog predavanja, govorio na temu: „Odnos prema tradiciji u bosanskim partitama Vojina Komadine“. Plenarno predavanje na temu „Kompozitorsko-stilske mijene u opusu Vojina Komadine. Nacrt za estetiku stvaranja.“ održao je i dr Ivan Čavlović, profesor emeritus, muzikolog i kompozitor, savremenik i kolega Vojina Komadine.
Na svečanom otvaranju izvedena su Komadinina djela: „Pet preludijuma“ za klavir, u izvođenju Bartolomeja Stankovića i „Pjesma i igra“ za violinu i klavir, koju su izveli Jovan Bogosavljević, violina i Sonja Radojković, klavir.
U okviru manifestacije održan je i veoma uspješan koncert na kojem su sopran Klaudija Krkotić i pijanista Sonja Radojković promovisale kompakt disk „Tražim pomilovanje“, vokalni opus za glas i klavir Vojina Komadine.
U završnom dijelu ove manifestacije, koja se na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu realizuje treću godinu zaredom, profesor na Muzičkoj akademiji Valentina Dutina i viši asistent Ivana Cerović, promovisale su autorski rad, studiju „Analitički prikaz muzičkog djela kroz prizmu i interakciju različitih muzičkih dinamika“.
Ovogodišnji „Dani Vojina Komadine“ bili su vrlo uspješni i bogati sadržajima, a organizatori izražavaju zadovoljstvo što ova manifestacija postaje jedan od važnijih događaja koje organizuje Muzička akademija, sa nadom da će u narednim godinama postati tradicionalni susreti kompozitora, izvođača, muzičkih teoretičara i pedagoga, kao i mjesto gdje će se, kroz koncerte i stručna predavanja, promovisati i savremena umjetnička muzika.

POZIVNO PISMO, dvknaucniskup 2019

PRIJAVNI OBRAZAC, dvknaucniskup 2019

PROGRAM  MANIFESTACIJE