Kontakt

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo
e-mail/ info@mak.ues.rs.ba
prodekan.nastava@mak.ues.rs.ba
prodekan.umjetnost@mak.ues.rs.ba
Telefon/Faks: +387 (0)57 342-125
Studentska služba: +387 (0)57 340-042

Biblioteka
e-mail: snjezanagalinac@gmail.com
Radno vrijeme: 7:30 – 15:30 časova

www.mak.ues.rs.ba