Stručne službe

Administrativno-tehničko osoblje:

Gordana Milanović – sekretar
Nataša Maunaga – viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
Vanja Ristović – tehnički sekretar
Snježana Galinac –bibliotekar
Nada Soknić – referent studentske službe
Milena Mučibabić –spremačica
Bosiljka Simić – spremačica
Slađana Sikiraš –spremačica