Prvi ciklus studija – Odsjek za duvačke instrumente – flauta

Osnovni studij na ovom Odsjeku traje osam semestara i usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije. Nakon završetka osnovnih studija student stiče zvanje – diplomirani muzičar – FLAUTISTA.

Uslovi upisa na studij

Na Odsjek za duvačke instrumente – Flauta mogu da konkurišu kandidati sa završenim odgovarajućim obrazovnim profilom srednje muzičke škole.

  1. Ispit iz flaute
  • jedna etida,
  • jedno ciklično djelo (sonata ili koncert),
  • jedan koncertni komad.

Program se izvodi na nivou gradiva završnog ispita srednje škole. Nije obavezno da se program izvodi napamet, osim koncerta ili koncertnog komada, koji se izvode napamet.

  1. Ispit iz solfeđa
  • jednoglasni pismeni diktat
  • dvoglasni pismeni diktat.
  • usmeni dio ispita.

Nastavni plan Odsjeka za duvačke instrumente – Flauta
Informator za studente