Први циклус студија – ФЛАУТА

Основни студиј на овом Одсјеку траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање

Дипломирани музички умјетник Флаутиста – 240 ECTS 

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Флаута  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

 1. Испит из флауте:
  • Једна етида
  • Једно циклично дјело (соната или концерт)
  • Један концертни комад.

  Програм се изводи на нивоу градива завршног испита средње школе. Није обавезно да се програм изводи напамет, осим концерта или концертног комада.

  Испит из солфеђа:

  • Једногласни писмени диктат
  • Двогласни писмени диктат
  • Усмени дио испита