Prvi ciklus studija – Odsjek za gudačke instrumente – viola

Osnovni studij na ovom Odsjeku traje osam semestara i usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije. Nakon završetka osnovnih studija student stiče zvanje – diplomirani muzičar – VIOLISTA.

Uslovi upisa na studij

Na Odsjek za gudačke instrumente – Viola mogu da konkurišu kandidati sa završenim odgovarajućim obrazovnim profilom srednje muzičke škole. Kandidati koji konkurišu za upis polažu kvalifikacione ispite.

  1. Ispit iz viole
  • dvije etide,
  • dva stava iz Bahovih solo partita ili sonata,
  • jedan koncert.

Program se izvodi napamet.

  1. Ispit iz solfeđa
  • jednoglasni pismeni diktat,
  • usmeni dio – gradivo srednje muzičke škole.

Nastavni plan Odsjeka za gudačke instrumente – Viola
Informator za studente