Први циклус студија – ВИОЛА

Основни студиј на овом Смјеру траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање –

Дипломирани музички умјетник Виолиста – 240 ECTS 

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Виола  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

 1. Испит из виоле:
  • Двије етиде
  • Два става из соло партита или соната Ј. С. Баха
  • Један концерт.

  Програм се изводи напамет.

  Испит из солфеђа:

  • Једногласни писмени диктат
  • Двогласни писмени диктат
  • Усмени дио испита.