Prvi ciklus studija – Odsjek za harmoniku

Odsjek za harmoniku na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu je počeo sa radom školske 1998-1999. godine kao prvi Odsjek za harmoniku na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Trenutno na Odsjeku studiraju 24 studenta na sve četiri godine studija.

Osnovni studij na ovom Odsjeku traje osam semestara i usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije. Nakon završetka osnovnih studija student stiče zvanje – diplomirani muzičar, akordeonista. Do sada je ovo zvanje steklo 12 studenata na ovom Odsjeku.

Završetkom osnovnih studija najbolјim studentima se pruža mogućnost dalјeg usavršavanja na postdiplomskim studijima, nakon čega dobijaju zvanje magistra.

Kroz sistem školovanja na Odsjeku za harmoniku studenti dostižu visok profesionalni nivo izvođenja muzičkog djela na harmonici. Sadržaj predmeta čine tehnički i intrepretativni rad na muzičkoj literaturi svih stilova i žanrova i izgrađivanje individualnosti harmonikaša kroz jedinstvo tehničkog i muzičkog elementa. Za potpuno ovladavanje umjetničko izvođačkim vještinama sviranja studentima se organizuju različiti vidovi javnih predstavlјanja, kako bi razvijali svoju koncertnu djelatnost. Organizuju se različiti seminari eminentnih stručnjaka za harmoniku kako bi studenti dobili kvalitetna saznanja iz oblasti pedagoške prakse.

Tokom studiranja studentima se pruža mogućnost učestvovanja na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima za harmoniku. Pokazatelјi visokog profesionalnog rada i uspješne saradnje profesorskog kadra i studenata je i niz specijalnih, prvih, drugih i trećih nagrada na različitim takmičenjima za harmoniku.

Profesori sa Odsjeka uspješno se bave publikacijom literature za ovaj instrument. Takođe, aktivno učestvuju u radu republičkih, saveznih i najprestižnijih međunarodnih žirija za harmoniku.

Uslovi upisa na studij

  1. Ispit iz harmonike
  • jedna sonata D.Skarlatija,
  • jedno djelo J.S.Baha,
  • jedno ciklično djelo,
  • jedan komad virtuoznog karaktera.

Jedna od izvedenih kompozicija mora biti originalno napisana za harmoniku.
Program se izvodi napamet.

2.Ispit iz solfeđa

  • jednoglasni pismeni diktat,
  • dvoglasni pismeni diktat,
  • usmeni dio ispita.

Nastavni plan Odsjeka za harmoniku
Informator za studente